تصویر مرکز

iti

معرفي مركز آموزش علمي-كاربردي صنایع مخابراتی راه دور ایران - شیراز

تاريخ تاسيس مرکز آموزش: 1382 هجری خورشیدی

 

مساحت فضاي آموزشي: 16000 متر مربع

مساحت زيربناي آموزشي: 4500 متر مربع

آزمايشگاه ها :آزمايشگاه سیستم - الكترونيك - كامپيوتر – برق

سالن مطالعه و کتابخانه : 8500 عنوان کتاب و 1000 عنوان سی دی

سایر امکانات : سالن سمينار،بوفه، سالن غذاخوری، نمازخانه و غیره


معرفي رشته های مرکز

 

:رشته های کارشناسی ناپیوسته ترمی

             

مهندسي تكنولوژي مخابرات –گرايش انتقال
مهندسي تكنولوژي مخابرات –گرايش سوئيچ ثابت
گرایش دیتاICT مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات
گرایش انتقالICT مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات

مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات گرایش فناوری اطلاعات

 

:رشته های کارشناسی ناپیوسته پودمانی

 

گرایش دیتا ICTمهندسی تکنولوژی ارتباطات فناوری اطلاعات

گرایش مخابرات سیار ICTمهندسی تکنولوژی ارتباطات فناوری اطلاعات

گرایش مخابرات نوری ICTمهندسی تکنولوژی ارتباطات فناوری اطلاعات

گرایش بهره برداری از سیستمهای مخابراتی ICTمهندسی تکنولوژی ارتباطات فناوری اطلاعات

مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات گرایش فناوری اطلاعات

مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک

 

:رشته های كارداني ترمي

 

مخابرات-گرايش ارتباط داده‌ها
مخابرات-گرايش راديو ماكس
مخابرات-گرايش سوئيچينگ
فناوري اطلاعات (IT)
فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)

نرم افزار کامپیوتر گرایش برنامه سازی کامپیوتر

فناوري اطلاعات گرایش اینترنت و شبکه های گسترده (IT)

شبکه های کامپیوتری

کابل و فییبرنوری

انتقال رادیویی

 

:رشته های كارداني پودماني

 

فناوري اطلاعات (IT)
فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)
نرم افزار کامپیوتر
سخت افزار کامپیوتر

اینترنت و شبکه های گسترده

مخابرات-گرايش ارتباط داده‌ها